• Телефон: +359 886 46 02 18
  • Имейл: info@bsabg.com

За БСА

За БСА

Образователните цели на специалностите са насочени към подготовката и реализацията на преподаватели в различните звена и степени на образователната система (в СОУ, професионални гимназии, специални училища и др.).

Българска спортна академия предлага дипломи за образование по две основни направления – спорт и физическо въпитание.

Обучението, което провеждаме е съобразено с новите Европейски изисквания в образованието и с придобиването на която и да е от степените на професионална квалификация, Вие получавате необходимата професионална спортна подготовка за работа в Европа и навсякъде по света.

МИСИЯТА НА БСА:
Да подготвим висококвалифицирани специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта и туризма, което да даде самочувствие да представите себе си по-най добрият начин навсякъде където кандидатствате или възнамерявате да работите.

Дейности и  курсове:

Предлагаме следните курсове в редовна, индивидуална, дистанционна, он-лайн, както и самостоятелна  форма на обучение.

Дейности и  курсове: Баскетбол,  Волейбол, Футбол,  Тенис на корт,  Плуване, Аеробика, Фитнес,  Шахмат, бойни изкуства - Карате, Самбо, Таекуондо,Кендо,  Айкидо, Иайдо, Джудо, Карате киокушинкай, Бокс‎,, Гимнастика, Художествена гимнастика, Лечебна гимнастика, Колоездене, Лека атлетика‎, Хандбал, Танци, курс по Масажи и СПА процедури и  курс по Туризъм.

Основните качества, придобивани в процеса на подготовката  са: мобилност, самостоятелност  и  адаптивност  базирани на висок професионализъм.

Спортните специалисти, завършили БСА,  ще  притежават развита комуникативност според Евростандартите, позволяваща им да се интегрират безпроблемно в Европейското пространство и да бъдат конкурентноспособни.

 

Дипломи и удостоверения:

Българска  спортна академия  е лицензирана  в  издаването на държавни дипломи по спорт и предоставя възможност за придобиване на диплома или  сертификат.

След успешно полагане на държавен изпит БСА издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

Държавно свидетелство за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всеки спорт;

Държавно удостоверение  - представлява документ издаван за част от  спортна програма, по определен модул:

В следните програми:

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Тенис на корт, Плуване, Аеробика, Фитнес, Шахмат,  Бойни изкуства - Карате, Самбо, Таекуондо,Кендо,  Айкидо, Иайдо, Джудо, Карате киокушинкай,  Бокс‎, Гимнастика: Художествена гимнастика‎, Лечебна гимнастика, Колоездене‎, Лека атлетика‎, Хандбал‎, Танци и Туризъм.